Stop Boom Kap


Arnhem en omgeving
Made for min 950 pix - Last update 15 Oktober 2019
for comments/add's or contact, mail me !!!
Veluwezoom & Schaarsbergen eo
Massale houtkap in Nederlandse bossen !

Er was al eerder houtkap in de Nederlandse bossen meestal voor de industrie, kunstenaars, meubel makers en voor huis en tuin, maken gebruik van het hout uit onze bossen. Maar de laatste paar jaar wordt er massaal gekapt in de bossen, zo genaamd om kleine vegetatie een kans te geven, maar nu blijkt er iets heel anders aan de hand
te zijn. Bossen worden bedreigd door massale hout kap in heel Nederland, naar nu blijkt om biomassa centrales
van onder andere Veolia te voorzien van houtpulp brandstof.

Veluwezoom - 01 (goede toegangsweg)

Veluwezoom - 02 (beuk)

Veluwezoom - 03 (gezond beukenhout)

Hout is kortweg te verdelen in de gewone en de meer edele hout soorten die vaak gebruikt worden voor meubelhout, kunst, huis, etc. Het gewone hout zoals de Den en Berk doet men eigenlijk onbewerkt verder weinig mee en is alleen geschikt voor papier of goedkoop hout (luciferhoutjes). En nu ook blijkt dus ook als brandstof
voor biomassa installaties. Op dit moment worden overal in bossen flink gekapt om aan die brandstof vraag voor biomassa centrales te voorzien. En dat is om een heleboel redenen geen goed idee. Willen we de CO2 en stikstof terug dringen hebben we juist alle bomen hard nodig, een beetje dom om dan nu deze in groten hoeveel heden te kappen. Met het verbranden van het hout komt er ook nog grote hoeveel heden CO2 en stikstof in de lucht !
Kortom slecht idee, maar dat alles gebeurt ook nog eens met subsidies van uit Europa en Nederland zelf !

Rozendaal - 01 (boswerkzaamheden)

Rozendaal - 02 (den)

Rozendaal - 03 (den)

Rozendaal - 04 (den)

Het argument van Staatsbosbeheer dat de kap goed zou zijn voor de lage vegetatie staat haaks op het feit dat tijdens de rooi ook andere bomen beschadigd raken en door rondrijdende machines, kleine begroeiing en de
bodem laag vernietig wordt. Het lijkt wel een oorlogs gebied, het kan jaren duren voor dat biotoop weer hersteld is. Ook loopt men het risico dat door het warmer worden van het klimaat en de daardoor drogen zomers, vooral de laag groeiende vegetatie uitdroogt, door gebrek aan grondwater en te korte wortels. Maar ook door de zon, nu die lage vegetatie minder schaduw heeft. Samen met de takken die uitgedroogd achter zijn gelaten tijdens de rooi, vormt het de perfecte tondel voor een bosbrand. Kortom waar zijn we mee bezig? Is dit bos beheer of zijn er belangen die tegen een gezond natuur beleid in gaan? Staatsbosbeheer geeft zelf aan dat het geen geld heeft en op deze manier geld voor projecten heeft, alleen ook deze bestaan voor een groot deel uit het kappen van bomen, bijvoorbeeld om een zeldzame vogel terug te krijgen.

Maar het kan ook anders ! ipv. van het kappen van bomen, kunnen ze ook gaan planten ! Er zijn zo veel ongebruikte stukken grond, wat een goed idee om daar bomen te gaan planten ! Er is genoeg ongebruikte weidegronden of braak liggende terreinen, zeker nu de veestapel kleiner moet, komt er nog meer steeds meer grond vrij. Waarom die grond niet collectief opkopen zodat er bomen op geplant kunnen worden.

Schaarsbergen 01 (den)

Schaarsbergen 02 (den)

Schaarsbergen 03 (den)

Staatsbosbeheer beweren alleen duurzaam hout te leveren, ze zagen bomen om en noemen het duurzaam hout. Maar wat verstaan ze onder duurzaam? In het oerwoud in Brazilië kappen, waar we allemaal tegen zijn, gebeurt ook vaak met toestemming van de overheid. Dus wat maakt het duurzaam? Het geeft het gevoel dat SBB en gemeentes maar wat doen. Als het de buidel maar vult. Ik heb bewijs dat ze oude gezonde bomen kappen die
zeker 100 jaar oud zijn of ouder is dat legaal? Of dat ze op bestelling gewoon lukraak gezonde bomen kappen
voor het geld, is dat wel legaal? Het wordt tijd om dit alles eens goed uit te zoeken…..

Veluwezoom - 04 (den)

Veluwezoom - 05 (spar)

Veluwezoom - 06 (den & berk)

Veluwezoom - 07 (den - stapel bijna opgehaald)

Veluwezoom - 08 (den)

Veluwezoom - 09 (puinhoop wat achterblijft)

Een ander punt is de her beplanting, dat komt dus nergens voor en er staat ook niets over op de SBB site.
Ik neem aan dat te term “duurzaam” slaat op het feit dat er ook aan herbeplanting word gedaan, alleen heb ik dat nooit ergens gezien, behalve productie bossen, van die langen stammen met in top een plukje groen. Maar ook
van nieuwe aanplant heb ik de laatste 20 jaar niets van gezien. En hoeveel kleine boompjes zou je moeten planten om een grote te vervangen ? Staatsbosbeheer en gemeentes willen vooral overkomen als of ze heel verantwoord met het bos omgaan, maar het bos zelf geeft een heel ander beeld, het lijkt wel leeg geplunderd ! En wie komt er
nu in het bos? Gewoon een beetje vaag doen, met wat termen gooien (duurzaam) en je komt er mee weg. Alleen Natuur Monumenten heeft al beloofd te stopen met kappen, nu de rest nog !

Schaarsbergen 04 (den)

Schaarsbergen 05 (den)

Schaarsbergen 06 (puinhoop wat achterblijft)

Schaarsbergen 07 (puinhoop wat achterblijft)

Bossen geven ons niet alleen zuurstof, en nemen ook CO2 en stikstof op, ze zorgen voor diversiteit van plant,
boom en dier. Zorgen voor voedsel, hout, kruiden en gezondheid. Voor ons mensen zijn ze ook de oorsprong van ons bestaan, zeg maar onze grootouders, ze waren er lang, lang voor ons en geven ons daarom innerlijke rust, stabiliteit en levenslust. Ook hebben bomen gevoel en bewustzijn, niet zo als wij, maar een soort van collectief bewustzijn. Onze voorvaderen, de Kelten en Germanen vereerde bomen en vandaag de dag komen we er
eigenlijk achter dat dat zo gek nog niet is. Kortom het wordt tijd om het op te nemen voor onze bossen,
voor het te laat is en dat is ook nog eens in ons eigen belang !

Schaarsbergen 08 (beukenhout op bestelling)

Schaarsbergen 09 (gezond beukenhout)

Schaarsbergen 10 (den)

Notes
Ik kom zeer regelmatig in het bos, ik ben er deels opgegroeid en heb een natuurlijke band met het bos, maar de laatste tijd begin ik me toch zorgen te maken. De foto’s op deze site zijn ook maar het topje van de ijsberg, ik ben niet speciaal op jacht gegaan naar houtstapels, alleen het werden er steeds meer en dacht toen dat komt vast nog eens van pas. Vandaar dat ik deze site ben begonnen, speciaal voor de mensen die zelden in het bos komen. en het wordt nu echt tijd voor actie ! Wordt lid van een bomengroep bij jou in de buurt ! Of begin er zelf een…
De bossen hebben veel geleden vooral de zomer van 2018 heeft de Veluwe zoom de das omgedaan, nu nog steeds is het er te droog en is overal de schade nog te zien. Foto links een gescheurde boom, door de droogte begaf de boom het, maar groeit nog steeds verder. Langzaam hersteld het bos zich, maar dat kan jaren duren. En tegen die tijd is er vast weer een droge zomer, want door opwarming van de aarde wordt dat probleem alleen groter. Uiteindelijk zullen grote delen van het bos verdrogen en afsterven. Staatsbosbeheer en gemeentes rond om de Veluwe, hebben dit proces alleen maar versneld door lukraak hout te zagen zonder visie en zonder rekening te houden met de toekomst.
Gemeentes huren commerciële bedrijven in die kost efficiënt het bos rooien zoals het bedrijf Zweverink Bosbouw bv (rooiden schaarsbergen), zijn gespecialiseerd in het rooien van bomen (hoe zo bosbouw?), ze kweken wel bomen alleen niet voor het bos, hoe zit het met die certificaten? Blijkbaar gaat het goed met het bedrijf want ze hebben een (grotere) vrachtwagen. En dat brengt me op het laatste punt, de belangen die hier spelen. Het lijkt allemaal onschuldig maar er wordt een hoop geld verdient aan hout en het wordt duurder nu er meer vraag naar is, biomassa centrales doen daar nog eens en schepje boven op. Want zelfs al zouden deze Biomassa centrales alleen snoeihout en sprokkelhout gebruiken, heb je nog steeds stikstof en CO2 uitstoot en wie gaat dat allemaal controleren, de overheid ?

Veluwezoom - 10 (inwaaien door sterke bomen aan rand te kappen)


       

       


Links

Bloei in Arnhem | Protest Biomassa
Petitie Overlast Biomassacentrale
Bomen Bond Arnhem
Stop Biomassa Centrale
Groenlinks Biomassacentrale
Tegenlicht in-de-ban-v/h-bos
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Bomenstichting Achterhoek
Bomenstichting Landelijk
Federatie tegen Verbranden Biomassa
Bomen op de Kaart
Bomen Kap Meldpunt
Global Forest Watch
Laat mij Staan
Biomass Murder

Woudreus.nl
Bomen Recht
Onderzoek Straatbomen
Wereldboom.org
De Groene Stad
Bomen Register.nl
Gelderse Natuur en Milieufederatie
Groen Natuurlijk.nl
Kaart Groen Erfgoed
Monumental Trees NL
Natuur Volgend Bosbeheer
Dendrologie.nl
Wageningen Universiteit
Groenen Welzijn Stadsbomen
Algemene Vereniging Inlands Hout
saveparadiseforests.eu
GROENMANIFEST GLD

Teken de petities

Petitie stop grootschalige bomenkap

Petitie stop biomassacentrales


Het wordt echt tijd voor een ander (bij de tijd) beleid voor een duurzame toekomst !

MAIL LOGO For contact, Party tips, Links or comments, email me.
Or you can visit my home page for impressions of creativity.
This site is made in HTML for Explorer, Opera & Firefox
Use minimal resolution of 1024 x 768 / full colour. Made with Photoshop & Notepad.


Click Logo for Link MNX2010 Homepage
MNX2010 Homepage Link
© MNX2010 Web & Logo Design
All rights reserved
Mailme for further information or suggestions
MNX2010 mail link
Back to TOP

Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! SEO Company LosAngeles
Add URL to Search Engines SonicRun.com Free Web Submission Get SEO Backlinks